GMP+ (HACCP)

GMP staat voor ‘Good Manufacturing Practices’ (goede wijze van produceren). In 1992 is het huidige GMP+ Feed Certification scheme daarmee gestart. Daarna heeft het zich ontwikkeld tot een volwaardig certificatieschema door integratie van ISO-kwaliteitmanagementeisen, HACCP en andere elementen. De + staat voor de integratie van HACCP: ‘Hazards Analysis and Critical Control Points’.

Duidelijke voorwaarden op een transparante wijze

Het GMP+ Feed Certification scheme geeft niet alleen voorwaarden met betrekking tot productiefaciliteiten van diervoeders, maar ook voor opslag, transport, personeel, procedures, documentatie en dergelijke. Samen met haar partners stelt GMP+ International op transparante wijze duidelijke voorwaarden, zodat diervoederveiligheid en duurzaamheid worden gegarandeerd en certificatie-instellingen onafhankelijke audits kunnen uitvoeren. GMP+ gecertificeerde bedrijven worden ondersteund met nuttige en praktische informatie, zoals diverse databanken, nieuwsbrieven, vraag & antwoordlijsten, cursussen en seminars.

Garantie voor betrouwbaarheid en kwaliteit

Met ruim 13.400 participerende bedrijven in meer dan 70 landen is GMP+ International een wereldwijde toonaangevende speler op de markt van feed safety assurance certification. Een GMP+ certificaat zorgt voor een kwalitatieve verdieping voor elke ondernemer die in aanraking komt met de internationale diervoederindustrie.

Met een keurmerk van GMP+ International weet je als ondernemer dat deelnemende bedrijven uit de internationale diervoederketen garant staan voor betrouwbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Dat wil zeggen dat deze voldoen aan alle lokale en internationale wettelijk gestelde normen in de diervoederindustrie.

In het artikel 'Verantwoord voeren van Vitelia' uit de Vitelia Vitaal juli 2015 leest u hier nog meer over.