Nieuwsoverzicht

Vitelia en ABZ Diervoeding gaan een strategische samenwerking aan

Maandag 27 mei 2024

Vitelia en ABZ Diervoeding gaan een strategische samenwerking aan

Coöperatie Vitelia U.A. en Coöperatie ABZ U.A. (hierna te noemen Vitelia en ABZ) gaan per 3 juni 2024 een strategische samenwerking aan. De coöperaties beogen, door samen te werken op meerdere terreinen, beter in te kunnen spelen op de toekomstige ontwikkelingen in de Nederlandse agrarische sector. Door de samenwerking komt meer kennis beschikbaar voor de aangesloten leden en kan beter ingespeeld worden op (toekomstige) marktconcepten. De combinatie heeft een landelijke dekking, maakt gebruik van tien moderne voerfabrieken, twee op- en overslag locaties en is sterk vertegenwoordigd in de plantaardige sector. Gezamenlijk produceren beide coöperaties ruim 1.325.000 ton mengvoeders.

Lees verder