Vitelia Totaalplan

Ieder melkveebedrijf is uniek met zijn bedrijfsspecifieke kenmerken. Doordat wij ons zeer bewust zijn van dit gegeven gaat ons Vitelia Rundveeteam nét een stapje verder. Wij noemen dat Vitelia Totaal en richten ons op een bedrijfsspecifieke aanpak voor iedere klant. Het gezamenlijke doel is om op lange termijn optimaal te presteren met uw dieren en bedrijf.

Hoe werkt Vitelia Totaal?

Om te kunnen scoren heb je doelen nodig. Daarom brengt Vitelia gefaseerd de volgende aandachtspunten in kaart:

  1. Welke korte en lange termijn doelen heb je voor ogen?
  2. Onder welke voorwaarden wil je dit bereiken?
  3. Wat past het beste bij jouw manier van ondernemen?

Nadat we deze kernwaarden samen inzichtelijk hebben gemaakt gaan onze Vitelia adviseurs op jouw bedrijf aan de slag met de bedrijfscheck. Zij brengen aan de hand van een handige scorelijst jouw bedrijf in kaart. 

Hoe ziet de lijn van jouw bedrijf eruit?

Deze bedrijfscheck geeft jou en ons een duidelijk beeld van de mogelijke verbeterpunten. In gezamenlijk overleg ontwikkelen wij het plan van aanpak. De nazorg met doorlopende monitoring speelt hierbij een belangrijke rol.
In dit totaalplan wordt snel duidelijk welke meerwaarde de Vitelia adviseurs voor jouw rundveebedrijf hebben op het gebied van voer, kennis en advies.