Onze kwaliteit

Vitelia Voeders wil veilig, betrouwbaar en kwalitatief goede mengvoeders leveren. Het door ons geleverde mengvoer dient in overeenstemming te zijn met de door de klant gestelde eisen en wensen. Deze klantgerichte benadering vraagt een efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem, waarmee de bedrijfsvoering continu verbeterd kan worden en onze klanten duurzaam tevreden blijven.

Verantwoord voeren van Vitelia

Ons kwaliteitsmanagementsysteem omvat alle activiteiten om Vitelia Voeders te sturen en te beheersen met betrekking tot kwaliteit. Hierbij maakt Vitelia Voeders onderscheid tussen organisatiekwaliteit en productkwaliteit.

Organisatiekwaliteit wordt gerealiseerd door te zorgen voor goede uitgangssituaties, zoals het uitzetten van de koers, de interne sterke en zwakke punten af te wegen in combinatie met kansen en bedreigingen en dit uit te werken in beleid, doelstellingen en beheerste werkprocessen.

Productkwaliteit richt zich onder andere op monitoring, ingangscontrole en eindproductcontrole, om te beoordelen of het geleverde product aan de klantspecifieke eisen voldoet.
Om te voldoen aan alle klant- en keteneisen heeft Vitelia Voeders meerdere kwaliteitscertificaten in het kwaliteitssysteem opgenomen.

Onze kwaliteitsystemen zijn: GMP+, VoederWaarde.nl, SecureFeed, Ohne Gentechnik, SKAL Biocontrole en KAT.