VoederWaarde.nl

Boerenorganisaties en mengvoederbedrijven hebben de handen ineengeslagen om de transparantie op het punt van voederwaarde te verbeteren. Een gezamenlijke aanpak moet leiden tot volledige openheid van grondstofsamenstelling voor de afnemer en garanties op de voederwaarde.

Boerenorganisaties en mengvoederbedrijven hebben daarom door VoederWaarde.nl een transparante en uniforme werkwijze vastgelegd om de voederwaarde van geleverde mengvoeders voor landbouwhuisdieren te beheersen en te controleren. De drie belangrijkste doelen van VoederWaarde.nl zijn:

  • Volledige openheid van grondstofsamenstelling voor afnemer
  • Eenduidige voederwaardeberekeningen vanuit een internationaal erkend en onafhankelijk voederwaardesysteem
  • Garanties op voederwaarde door het uitvoeren van controles

Eindscore van maar liefst 100%

Jaarlijks wordt Vitelia Voeders getoetst aan de normen van VoederWaarde.nl. De auditor kijkt onder andere naar de systematiek voor het bijhouden van de grondstoffenmatrix en de eisen aan controle op voederwaardering. Daarnaast is een onafhankelijk gecontroleerd monster genomen en beoordeeld. De uitslagen van de wekelijkse eindproductcontrole voldoen ruim aan de norm, wat de auditor als een sterk punt heeft beoordeeld. Evenals de ruime hoeveelheid grondstofmonsters, die Vitelia Voeders neemt ter ondersteuning van de grondstofmatrix, wordt als erg positief gezien.

Vitelia Voeders analyseert jaarlijks meer dan 2000 grondstofmonsters, zodat een zeer betrouwbare grondstofmatrix samengesteld wordt.

De NIR-analyse (Near Infra Red) geeft in een paar minuten een betrouwbare uitslag.

Hierdoor kan Vitelia Voeders direct met actuele grondstofwaarden rekenen. Dit in tegenstelling tot de natchemische laboratoriumanalyses, waarvan de uitslag pas na 1 à 2 weken bekend wordt. Met de eindscore van 100% voor dit kwaliteitskeurmerk voldoet Vitelia Voeders ruimschoots aan het vastgestelde minimum van 80%.