Ruwvoer

Om uw koeien optimaal te kunnen laten presteren is ruwvoer van een goede kwaliteit vereist. Om goede kwaliteit ruwvoer te kunnen telen, met zo hoog mogelijke gewasopbrengsten zijn een aantal dingen belangrijk: bodem, bemesting, rassenkeuze, gewasbescherming en oogsttijdstip. Om u hiermee te ondersteunen werkt Vitelia Voeders nauw samen met Vitelia Agrocultuur. Onze specialisten ontzorgen u bij een goede ruwvoerteelt.

Bodem en bemesting

Bemesting is een essentieel onderdeel voor de groei en gezondheid van uw gewassen. Met behulp van grondmonster bepalen we exact de bodemtoestand van uw perceel en kunnen wij nauwgezet een optimalisatieplan voor uw gronden opstellen. U kunt bij ons terecht voor onder andere enkelvoudige en samengestelde meststoffen, gecoate meststoffen in bulk, bigbags en gezakt. Daarnaast leveren we diverse grondverbeteraars zoals compost en kalk. Alles om uw gewassen te ondersteunen!

Rassenkeuze

Vitelia biedt een ruim assortiment aan maiszaad. Naast zetmeelopbrengst en voederwaarde zijn onze  voorkeursrassen geselecteerd op basis van de landbouwkundige eigenschappen. Op deze manier hebben wij voor u een aantrekkelijk maisrassenpakket samengesteld. Graag bepalen we samen met u welk ras het beste in uw rantsoen past.

 

Wij beschikken over een uitgebreid assortiment extra graszaadmengsels. Voor ieder gebruiksdoel in de professionele veehouderij is er een uniek mengsel beschikbaar.
Enkele voordelen:

  • Pakket naar behoefte
  • Zeer smakelijk vanwege hoge roestindex 8+
  • ‘Extra’-pakket met Gro-max voor snelle kieming

 Voor uw gras of maiskuil leveren we u de passende folie. Daarnaast kunnen we u de juiste toevoegmiddelen bieden. Heeft u vragen over de juiste toepassing, vraag het een van onze adviseurs.

Kuilbenodigdheden

Voor uw gras of maiskuil leveren we u de passende folie. Daarnaast kunnen we u de juiste toevoegmiddelen bieden. Heeft u vragen over de juiste toepassing, vraag het een van onze adviseurs.

Gewasbescherming

Gewasbescherming is van groot belang om uw producten goed te kunnen telen. Vitelia Agrocultuur beschikt over een groot assortiment aan gewasbeschermingsmiddelen voor uw ruwvoerteelt. Denkt u hierbij niet alleen aan chemische, maar ook aan biologische en plantversterkende middelen.

Bedrijfsbenodigdheden

Wij leveren voor elke teeltfase de benodigde materialen. Denk hierbij aan de beste spades, bedrijfskleding, afrastering of andere hulpmiddelen. Voor advies en productinformatie kunt u contact opnemen met een van onze verkoopadviseurs.