KAT

Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungs-formen e.V. (KAT) is in 1995 als organisatie van openbaar belang opgericht en is tegenwoordig de controle-instantie voor eieren uit alternatieve houderijsystemen in Duitsland en de omliggende EU-landen. De KAT-criteria voor leghennenhouderijen gaan duidelijk verder dan de EU-richtlijnen. KAT zorgt ervoor dat men zich zowel in Duitsland als ook in andere Europese landen aan de voorschriften houdt en deze unaniem omzet.

Zekerheid over herkomst

Het doel is een permanente controle en traceerbaarheid van de eieren vanaf diervoedselproducenten en het legbedrijf tot aan de eindverbruiker. Het KAT-exclusiviteitprincipe garandeert dat alle ondernemingen die met het produceren en verkopen met de productie en verkoop van eieren te maken hebben bij KAT aangesloten zijn en het KAT-keurmerk mogen gebruiken. Voor de eindverbruiker betekent dit zekerheid over de herkomst van de door KAT gecontroleerde eieren.

Voor de productie van legkippenvoer gelden bijzondere eisen aan de mengvoerbedrijven:

  • Er mogen alleen grondstoffen/individuele voedermiddelen worden gebruikt die in de positieve lijst van de normcommissie van individuele voedermiddelen zijn vermeld. De kwaliteit van de gebruikte grondstoffen moet zodanig zijn dat de eieren de vereiste levensmiddelenkwaliteit bereiken;
  • Verbod van dierlijke eiwitten, gerecyclede plantaardige vetten en prestatiebevorderende middelen;
  • Registreren van de gebruikte grondstoffen en additieven in de KAT-databank;
  • Nemen van een reservemonster uit elke partij die tot de minimum houdbaarheidsdatum moet worden bewaard;
  • De reservemonsters worden volgens een door KAT vastgelegd schema op vreemde stoffen gecontroleerd.