Dinsdag 18 juni 2024 in Vitelia Voeders

Voeropname op peil houden ondanks hitte

Tijdens de vochtige en warme dagen is het voor elke veehouder een uitdaging om zijn rantsoen smakelijk en broeivrij te houden. Zeker in de zomer periode is dit een extra uitdaging vanwege de temperaturen.

Nadelen

Een broeiend rantsoen heeft meerdere nadelen. Ten eerste zorgt dit voor minder voeropname bij de koeien. Hittestress zorgt ervoor dat de koeien minder vreten als daar bovenop nog eens een broeiend rantsoen komt gaat dit dubbelop zorgen voor minder voeropname. Resultaat is een flink zakkende voeropname wat resulteert in een melkproductie en gehalte dip.

De tweede nadeel is het verlies van uw kostbare ruwvoeders en krachtvoeders. Afgelopen jaren zijn de teelt en overige kosten rondom ruwvoer flink gestegen. Dat houdt in dat het nog meer van belang is dat ruwvoer maximaal tot zijn recht komt. Indien er broei plaatsvindt zal er meer ruwvoer op de mesthoop belanden.

Rendement

Een smakelijk en fris rantsoen is erg belangrijk. Een broeiend rantsoen beïnvloed het rendement in grote mate op het melkveebedrijf. Vandaar dat Vitelia al jaren inzet op een betaalbare maar erg goede broeiremmer genaamd gebufferd mierenzuur. Dit gebufferd mierenzuur zorgt ervoor dat het rantsoen een dag broeivrij en smakelijk kan blijven. En is vergeleken met veel andere broeiremmers economisch erg aantrekkelijk! De vele positieve reacties op de werking van gebufferd mierenzuur na de hittestress acties bevestigen de goede resultaten!

Kortom streeft u naar maximaal rendement van uw ruwvoer en wilt u de melkproductie en gehaltes op peil houden deze zomer informeer snel naar de gunstige werking van gebufferd mierenzuur op uw rantsoen!