NON GMO (=GMO controlled)

Er is al een aantal jaren vraag naar levensmiddelen welke geen genetisch gemodificeerde organismen (GMO) bevatten. Met name Duitse supermarkten zijn leidend in de vraag naar non-GMO producten. Dit kan bij melk of vlees zijn, maar ook eieren zijn een goed voorbeeld hiervan. Vitelia Voeders produceert al een aantal jaren een pluimvee assortimentslijn waarin géén genetisch gemodificeerde grondstoffen verwerkt worden. Dit betreft onze NG-lijn.

VLOG

Om in de supermarkt de GMO-vrije levensmiddelen te kunnen onderscheiden en zichtbaar te maken voor de consument, worden deze producten geëtiketteerd als “Ohne Gentechnik”. Door het Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik (VLOG), zijn de spelregels vastgelegd voor de gehele keten. 

Transportbewegingen onder de loep

Om de GGO gecontroleerd-certificering te verkrijgen als voederproducent worden eisen gesteld aan het gebruik van GMO-vrije grondstoffen en controle hierop in eindvoeders. Ook versleping in de fabriek dan wel tijdens transport wordt extra onder de loep genomen. Er wordt een nauwkeurig inzicht gevraagd in tracking en tracing van grondstoffen maar ook van transportbewegingen voor aflevering van deze voeders. Vitelia Voeders beschikt al jaren over een geautomatiseerd systeem waarin alle transportbewegingen goed te traceren zijn. Dit bewijst ook nu weer haar meerwaarde.

Ook dienen regelmatig monsters van eindvoeders te worden onderzocht en hierin moet dan meer dan 99,1% GMO-vrij zijn! Vitelia Voeders neemt al jaren monsters van eindvoer en hieruit blijkt dat wij deze norm prima kunnen behalen. Dit wordt door meerdere pakstations als opmerkelijk positief ervaren.

Inzicht in onze kwaliteit, geeft u dus uitzicht op GGO gecontroleerd kwaliteitsvoer waarop niet alleen u, als klant, maar ook uw afnemers kunnen vertrouwen.