Donderdag 28 maart 2024 in Vitelia Voeders

Effect van inkuilmiddel Pioneer® 1188 in voorjaarsgras met 36% DS

Inkuilmiddelen worden bij de conservering ook wel eens gezien als ‘wondermiddelen’. Om die reden worden inkuilmiddelen vaak alleen ingezet als de omstandigheden niet optimaal zijn. Het rendement van inkuilmiddelen is echter vooral hoog wanneer de omstandigheden juist wél goed zijn en je over goed uitgangsmateriaal beschikt.

Uit onderzoek in een tweede grassnede toont het gunstige effect van Pioneer inkuilmiddel 1188 opnieuw aan, ook onder goede omstandigheden. Bij de proef van Groeikracht was het uitgangspunt gras van goede kwaliteit (960 VEM en 155 g RE).

Samenvatting proefresultaten:

  • 1188 zorgt voor een hoger melkzuurgehalte, een snellere pH-daling en een lagere pH;
  • Door het hoger melkzuurgehalte en lagere pH ontstaat er minder ammoniak (NH3), dus er gaat minder (duur) eiwit uit het gras verloren;
  • Drogestof-verliezen worden effectief beperkt.

Het bovenstaande schema kun je gebruiken om tot de juist keuze te komen van jouw inkuilmiddel. Om te voorkomen dat niet het juiste middel wordt toegepast bij jouw situatie, raden we bij twijfel altijd aan om de Pioneer 11G22 toe te passen.

Meer info over de proefresultaten lees je hieronder.