Zaterdag 28 oktober 2023 in Vitelia Voeders

Nieuwe rekentool voor pluimveehouders

Nadenken over de juiste aanhoudingsduur van leghennen is voor pluimveehouders een strategische beslissing die direct van invloed is op hun bedrijfsresultaten. Er zijn diverse factoren die deze optimale duur beïnvloeden.

Hoe bepaal ik de optimale aanhoudingsduur van mijn leghennen?

Het voordeel van het langer aanhouden van de hennen is dat de aanschafkosten over een grotere periode worden verdeeld. O.K.T. (Ohne Kükentöten) entingen en hogere voerprijzen zorgen er voor dat de hen duurder is geworden. Zo kan het zijn dat er meer eieren nodig zijn om het geïnvesteerde bedrag in de hen terug te verdienen.

Wel neemt de productiviteit en stalbezetting af naarmate de hennen ouder worden. Voor de productie staan het aantal aanwezige hennen en het legpercentage in belang aan elkaar gelijk. Een afname van 1% legpercentage heeft hetzelfde effect als 1% minder aanwezige hennen. Maar 1 procent uitval valt niet meer te herstellen en telt zo automatisch hard door. Stel dat het laatste procent legpercentage tot piekproductie niet is gehaald, dan kan het wel zijn dat de leg langzamer daalt; wat het gemiddelde legpercentage weer herstelt.  Voor het langer aanhouden van hennen is de stalbezetting een factor die van grote invloed is op de optimale aanhoudingsduur.

Een inschatting maken van de prestaties van het huidige koppel is vaak moeilijk op het moment dat er nieuwe hennen besteld moeten worden. Er kan  wel een inschatting gemaakt worden of het koppel in de opstart afwijkt van het bedrijfsgemiddelde. Dit samen met resultaten uit het verleden zijn een goede basis om mee te gaan rekenen.

Vitelia rekentool

Vitelia heeft een handige rekentool ontwikkeld waarmee je het beste resultaat kunt berekenen voor je pluimveebedrijf. Deze tool maakt gebruik van verschillende variabelen, zoals uitval, legpercentage, de manier waarop je wordt betaald (per kilogram of per stuk), voerprijs, de prijs van 1e soort eieren, eventuele toeslagen, vaste kosten, financiering en rente.

In de grafiek is het optimum berekend van twee koppels witte scharrelhennen. Hiervoor is een gemiddeld koppel vergeleken met een koppel uit de top 25%. Voor de berekening is uitgegaan van het aantal eieren POH (per opgelegde hen) en een eierprijs van 9 cent per stuk en een voerprijs van €30,- per 100kg.

 Het financiële optimum van het gemiddelde koppel is 6 weken eerder dan het top 25 koppel, dit verschil is toch aanzienlijk. Wel opvallend is dat bij beide koppels de optimale aanhoudingsduur rond de piek relatief weinig verschilt. 10 weken rond het optimum zit er ‘’maar’’ een verschil in van 15 cent per hen.

Seizoenen en werkplezier

Indien de eieren niet vast zijn verkocht zijn de seizoenen van het jaar van belang. De van oudsher mindere eierprijs in de zomer maakt het aantrekkelijk de leegstand en opstart in deze periode te plannen. Wel was deze zomerdip afgelopen jaren minimaal, wat het voordeel kleiner maakt. Bij een prijsverschil van 1 cent minder ten opzichte van het jaargemiddelde maakt een timing van opstart/leegstand in deze periode een verschil rond de 50 cent POH.

Er kunnen behalve het berekende optimum ook andere redenen zijn om de aanhoudingsduur te bepalen. Een daarvan is het verschil in dierleeftijd t.o.v andere koppels op het bedrijf. Dit om constante eikwaliteit te kunnen leveren of piekmomenten te spreiden. Werkplezier is ook van belang. Door hennen langer aan te houden is de kans op uitval en matige ei-kwaliteit groter. Voor velen is werken met jonge hennen simpelweg leuker.

Het inschatten van de technische resultaten van de leghennen is belangrijk voor het hoogste rendement per m2. Er spelen echter ook andere factoren een rol, die net zo belangrijk zijn als het berekende optimum.

Wilt u ook gebruik maken van onze rekentool of zijn er vragen over de aanhoudingsduur? Neem dan contact op met een van onze pluimveeadviseurs.