Donderdag 3 oktober 2019 in Vitelia Voeders

Vitelia Feed Academy van start

Vanaf oktober gaat het allereerste Vitelia Feed Academy programma voor vleeskuikenhouders van start! Middels dit opledingsprogramma delen we onze kennis op gebied van met name nutritionele zaken en de werkelijke behoeften van vleeskuikens.

Vitelia start exclusief opleidingsprogramma voor professionals

Vanaf oktober gaat het allereerste Vitelia Feed Academy programma van start! We hebben goed geluisterd naar onze klanten en in dit geval specifiek naar onze vleeskuikenhouders.
Bij een groot deel van deze doelgroep leeft een duidelijke wens: het delen van kennis op gebied van met name nutritionele zaken. Maar ook het delen van praktische kennis over de werkelijke behoeften van vleeskuikens.

Om gehoor te geven aan deze specifieke kenniswensen gaan we begin oktober dus van start met de Vitelia Feed Academy. We gaan van start met een kleine exclusieve groep cursisten van circa acht ondernemers. Zij krijgen in zes modules verdeeld over drie dagen een serieus aanbod aan kennis van gelouterde sprekers uit de sector. Tijdens het opleidingsprogramma wordt ingegaan op samenstellingen en behoeften van de kuikens per levensfase. Met als uiteindelijk doel dat de deelnemers in de laatste module hun eigen vleeskuikenvoeder kunnen samenstellen, passende bij de ondernemer, de stallen, de kuikens en zijn specifieke wensen.

Deelnemers kunnen in de laatste module hun eigen vleeskuikenvoeder samenstellen

De eerste groep zit reeds vol en daarmee starten we begin oktober. Vitelia Voeders onderzoekt momenteel de mogelijkheden om dit opleidingsprogramma ook voor andere diercategorieën, resp. varkens en rundvee uit te werken.

Inmiddels hebben zich alweer nieuwe geïnteresseerden gemeld en worden in 2020 de volgende edities van Vitelia Feed Academy voor vleeskuikenhouders gepland. 
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor deelname? Neem dan vrijblijvend contact op met Jan Nelissen via of vul onderstaand formulier in.

Wij wensen voor nu alle cursisten veel succes en wijsheid toe!

Interesse in Vitelia Feed Academy