Woensdag 27 juli 2022 in Vitelia Voeders

Een echte ‘vakidioot’

Pluimveebedrijf HeRo ei uit Asten, van Frank en Marion Rooijakkers, heeft afgelopen winter een nieuwe legkippenstal in gebruik genomen. Een open dag voor de sector was niet mogelijk vanwege de vogelgriep. Via deze weg willen we toch een kijkje geven in de nieuwe stal.

Bedrijfsreportage: Hero Ei 
In gesprek met: Frank en Marion Rooijakkers
Woonplaats: Asten (Noord-Brabant)
Bedrijfsomvang: 97.000 legkippen

Het bedrijf van Frank en Marion Rooijakkers heeft nu 2 stallen. De bestaande stal telt 30.000 2-ster vrije uitloop kippen. De nieuwe stal huisvest 24.000 1-ster scharrel kippen. Marion doet hier het dagelijkse werk: eieren rapen en de rondes door de stallen.

Daarnaast heeft het gezin nog twee huur locaties in Asten-Heusden en Someren. Met respectievelijk 14.000 1-ster scharrelkippen en 29.000 scharrelkippen. Alle scharrelkippen zijn momenteel van het ras Brown Nick en de vrije uitloop van Nick Chick. Voor elke huurlocatie is er een vaste medewerker voor de dagelijkse werkzaamheden. De ster eieren gaan naar Guliker en zijn bestemd voor het blauwe boeren concept van Albert Heijn. De scharreleieren gaan sinds kort naar EWN in Barneveld. Het voer komt, vanzelfsprekend, al vele jaren van Vitelia.

Verkoopadvsieur en pluimveehouder

Frank: “De term ‘zorg & passie’ komt bij Vitelia en de samenwerking met pluimveehouders duidelijk naar voren. Vitelia werkt met betrokken medewerkers die zorg dragen voor het rendement van de pluimveehouder. Natuurlijk kan ik dat als geen ander weten, omdat ik naast pluimveehouder, ook als pluimveeadviseur, deel uit maak van deze betrokken Vitelia-medewerkers.”

Zo veel mogelijk in eigen beheer

De nieuwe stal is een 1-ster stal. De afmetingen van het gebouw zijn 100 bij 17 meter. Onlangs werd een nieuwe pluimveestal gebouwd en in gebruik genomen. Het leek ons daarom goed om een bezoek te brengen bij de familie Rooijakkers thuis op het erf in Asten.

De bouw van de stal is zoveel mogelijk in eigen beheer gedaan, in samenwerking met een goede lokale timmerman. Daarnaast heeft Frank samen met het personeel, dat veelal in de weekenden werkzaam is, de stal gerealiseerd. Op deze manier bleven de bouwkosten redelijk scherp.

Er staan drie rijen volière in de stal, de Step van Big Dutchman om precies te zijn. Deze volière werd tweedehands aangekocht en heeft eerder bij Adrie en Heleen van Lith gestaan. Het afbreken, transport en opbouwen hebben we eveneens in eigen beheer gedaan samen met volièrebouwer JoNi.

De laatste 2 spantvakken van het gebouw zijn voor de mestloods waarbij we de mest van beide stallen voor een korte periode kunnen opslaan. Dagelijks wordt om en om in een stal de helft van de mest afgedraaid. Aan de achterzijde van de stallen staan drie silo’s voor het voer en eentje voor tarwe.

De term ‘zorg & passie’ komt bij Vitelia en de samenwerking met pluimveehouders duidelijk naar voren

De tarwe is bestemd voor een automatisch graan-strooisysteem dat bovenin de overdekte uitloop hangt. De drie silo’s zijn gekoppeld aan een voerweger, vanwaar het naar de twee stallen gaat. In de stal vullen we eerst de voerkettingen boven en daarna de voerkettingen onder de nest.

Verlaging stof en ammoniak emissie

Achter in de stal is een verlaagd plafond met daarop een forse warmtewisselaar. Via een plastic slang gaat de opgewarmde verse lucht naar het midden van de stal. Vanuit het midden worden de beluchtingsbuizen boven de mestbanden gevuld met deze lucht. De afvoerventilatoren zitten in de nok boven de warmtewisselaar. Er staat een stoffilterwand rondom het verlaagd plafond die een groot gedeelte van de stofdeeltjes uit de uitgaande lucht haalt. Frank: “Met deze technieken konden we uitbreiden in dieraantallen en tegelijkertijd de totale stof en ammoniak emissies verlagen.” In de andere stal wordt dezelfde techniek gebruikt.

De inkomende lucht komt op drie manieren binnen. De warmtewisselaar zorgt voor de eerste kuub per dier. De volgende twee kuub per dier gaan via ventilatoren in de zijmuur en halen de lucht uit de overdekte scharrelruimte. Deze ventilatoren blazen de verse lucht in een slang met gaatjes die in de nok van de stal hangt. Als er meer inkomende lucht nodig is, dan gaan de inlaatventielen open.

Vlekkeloos verlopen

De kippen kwamen begin maart in de nieuwe stal. De opstart is vlekkeloos verlopen. De dieren gingen al de eerste avond goed naar de zitstokken bovenin de volière. Een compliment dus voor de opfokker van Agromix! Op het moment van schrijven zijn de kippen 28 weken oud. Ze leggen al enkele weken tegen 97% bij 124 gram voer. Het hengewicht zit
nu op 1.750 gram.

Marion: “We hebben nog wel wat kippen die grondeieren leggen, maar die liggen bijna allemaal in het systeem. Die kippen gaan hopelijk de komende weken ook de nest gebruiken om hun ei te leggen.”

Toekomstperspectief

Frank is onverminderd ambitieus en heeft op korte termijn de mogelijkheid om zijn eigen pluimveebedrijf verder uit te breiden. We gaan op mijn ouderlijk bedrijf in Helenaveen vleesmoederdieren houden. We vragen Frank naar de gevolgen van die ontwikkeling. “Op korte termijn zal ik door de intensiteit van de werkzaamheden thuis niet meer fysiek op pad kunnen gaan als verkoopadviseur voor Vitelia. Maar ik blijf zeker verbonden aan de club! Dit zal in de toekomst meer vorm krijgen. Ik ben en blijf per slot van rekening een échte vakidioot en daarin neemt Vitelia altijd een bijzonder plekje in.”

We bedanken Frank en Marion voor hun transparantie over de werkwijze, toekomst en inzicht in de ingebruikname van hun nieuwe stal. We wensen ze veel succes voor de toekomst en zetten ons samen in voor een gezonde en sterke sector.