Maandag 18 juli 2022 in Vitelia Voeders

Hogere voerprijs maakt lagere voeropame interessanter

Op het moment van schrijven staan de eierprijzen hoog genoteerd. Bij deze mooie eierprijzen horen echter ook historisch hoge energie- en grondstofprijzen. Dit alles zorgt ervoor dat het belangrijk blijft om goed door te rekenen of de gemaakte kosten ook het gewenste rendement opleveren.

Een grote factor hierin is natuurlijk de voerprijs. Deze blijft immers 60-70% van de totale kostprijs van een ei.

Voerkosten per ei of per kilogram ei zijn voor een groot deel bepalend voor de kosten die je maakt op je bedrijf. Deze kosten worden niet alleen bepaald door de absolute voerprijs per 100 kg, maar ook door de hoeveelheid voer die nodig is om een ei te produceren. Bij de huidige hoge voerprijzen zijn lage voeropnames daarom nóg interessanter dan bij normale voerprijzen. Om dit inzichtelijk te maken hebben we een aantal berekeningen op papier gezet:

Hoeveel mag voer meer of minder kosten?

5 gram minder voeropname per hen per ronde geeft een voordeel van € 0,65 per hen bij een voerprijs van € 25,- /100 kg. Bereken je deze verschillen bij een voerprijs van € 45,- dan geeft dit een voordeel van € 1,18 per hen per ronde.
Dit betekent dat bij iedere euro stijging in voerprijs het voordeel 2,6 cent per hen per ronde groter wordt zolang de voeropname structureel 5 gram lager ligt.
Het klinkt logisch dat bij hogere voerprijzen het voordeel van een lage voeropname groter wordt.
In de tabel op de pagina hiernaast hebben we een aantal scenario’s uitgewerkt om dit verschil inzichtelijk te maken. Waar je bij een lage voerprijs ongeveer € 1,- per 100 kg goedkoper voer mag kopen om die 5 gram te compenseren, moet dit verschil bij de huidige dure voermarkt al bijna € 2,- per 100 kg zijn.

Effect grondstoffen op kostprijs

De schommelende grondstofprijzen en de beperkte beschikbaarheid van sommige grondstoffen zorgt ervoor dat het voor de kostprijs van een specifiek voer interessant kan zijn om te schuiven binnen het grondstoffenpatroon, zonder hierbij concessies te doen aan de nutriënten. Dit hoeft niet verkeerd te zijn voor de leghen, maar kan mogelijk wel invloed hebben op je technische resultaten. Met name ei-massa kan hiermee gestuurd worden.
Voor een koppel waarbij de eieren per stuk verkocht zijn, kan dit een interessante manier zijn om toch je nutriënten stabiel te houden en daarmee voerkosten te besparen. Je houdt je opname gelijk maar verlaagt je kosten dus je saldo wordt beter.

Verkoop je eieren op NOP basis of per kilo, dan kunnen bepaalde grondstofeisen wel degelijk bijdragen aan meer ei-massa en dus meer opbrengsten. Soja lijkt hierin wel een erg positieve bijdrage te leveren. Niet alleen gehaltes maar ook grondstoffenpatroon zijn dan bepalend voor het beste saldo als je eigewichten een factor spelen in de verkoop van je eieren.

Vitelia biedt binnen haar assortiment voldoende keuze om op voerkosten per kg ei of voerkosten per ei te sturen. Dit zijn beide andere uitgangspunten waar ook een andere aanpak gewenst kan zijn. Wilt u hier graag een keer met ons over sparren, schroom dan niet en bel uw adviseur om de meest interessante situatie voor u te bekijken.

Het voordeel van een lage voeropname