Nieuwsoverzicht

Reststromen in de varkensvoeding, waar komen ze vandaan?

Donderdag 26 januari 2023

Reststromen in de varkensvoeding, waar komen ze vandaan?

Bij de productie van de humane voeding komen grote hoeveelheden reststromen en co-producten beschikbaar. Deze producten zijn niet of minder geschikt voor humane consumptie. Maar weggooien is zonde. De veehouderij en specifiek de varkenshouderij kunnen deze producten prima tot waarde brengen. In hippe termen wordt dit kringlooplandbouw genoemd.

Lees verder